Ambiosin palvelut

Tarjoamme palveluja liiketoimintaideoiden arviointiin, aloittavien ja kasvuyritysten liiketoiminnan kehittämiseen, vientipalveluita Kiinan, Japanin ja Euroopan markkinoille suuntaaville yrityksille sekä monipuolisia palveluita Suomen markkinoille pyrkiville ulkomaalaisille yrityksille.

Liiketoiminnan kehittämispalvelut

Palvelumme kattavat kokonaisvaltaisesti kaikki aloittavien ja kasvuyritysten tarvitsemat ulkopuoliset asiantuntijapalvelut, jotka räätälöimme asiakkaan toivomusten ja tavoitteiden mukaisesti. Ymmärrämme erikokoisten yritysten liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät mahdollisuudet ja haasteet.

Toimintamme perustuu vuosikymmenien aikana kertyneeseen asiakkaiden ja heidän tarpeidensa tuntemukseen, toimialamme osaamiseen sekä omakohtaiseen työkokemukseen Suomessa ja ulkomailla. Osaamistamme täydentävät tarkoin valitut yhteistyökumppanimme ja toimintaamme tukee laaja verkostomme, toimialan yritysten sekä valmistajien ja jakelijoiden tuntemus Suomessa ja ulkomailla.

Markkina- ja kilpailijaselvitykset

Markkina- ja kilpailijaselvityksissä kartoitamme asiakkaan tuotteen tai palvelun spesifisiä sovellusalueita, markkina- ja kilpailijatilannetta sekä potentiaalisen asiakaskohderyhmän tarpeita. Selvitykset antavat pohjaa tuotteen tai palvelun suojaamis- ja jatkokaupallistamistoimenpiteille sekä näkemyksen potentiaalisista markkinointi- ja jakeluyhteistyökumppaneista.

Selvitysten tekemiseen käytämme julkisia tietokantoja (mm. tieteellisiä artikkelit, patenttitietokannat, viranomaislähteet ja kaupalliset raportit) sekä järjestämme asiakastarpeiden kartoittamiseksi tapaamisia ja haastatteluja sekä kotimaisten että kansainvälisten potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyötahojen kanssa.

Selvitysten sisällöstä sovitaan aina asiakkaan kanssa ja se räätälöidään asiakkaan spesifisten tarpeiden mukaan.

Kaupallistamis- ja liiketoimintasuunnitelmat

Kaupallistamis- ja liiketoimintasuunnitelmissa hyödynnämme vahvaa kaupallista, tieteellistä ja teknistä osaamistamme ja laajaa kokemustamme yhdistettynä uuteen markkina- ja liiketoimintainformaatioon. Näin pystymme nopeasti antamaan uusia näkökohtia liiketoiminnan kehittämiseen. Projektien lopputuloksena asiakas saa kaupallistamisstrategian ja/tai liiketoimintasuunnitelman uuden tuotteen tai palvelun markkinoille viemiseksi.

Tunnemme myös kuluttajamarkkinat ja ymmärrämme digitalisoitumisen tuomat haasteet eri maissa ja osaamme neuvoa asiakasyrityksiämme kehittämään omia palveluitaan vastaamaan paikallisia markkinoita.

Senior Advisor toiminta

Toimimme myös startup-yritysten Senior Advisoreina niillä terveydenhuollon alueilla, joista meille on kertynyt omakohtaista työkokemusta pitkän työuramme aikana. Kokemuksemme mukaan paras hyöty saadaan, kun tulemme mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa eli tuoteidean synnyttyä ja yrityksen perustamista pohdittaessa. Tähän kriittiseen vaiheeseen tuomme vankkaa osaamista toimialan asiakkaiden ja heidän tarpeidensa tuntemuksesta, mikä on mielestämme yrityksen menestyksen kulmakivi.

Arviointi

 • Tuoteidean kaupallinen arviointi
 • Markkina- ja kilpailijaselvitykset
 • Asiakastarpeiden kartoitus
 • Kaupallistamissuunnitelmat

Aloitus

 • Yrityksen perustaminen
 • Strategia- ja liiketoimintasuunnitelmat
 • Tiimi/ henkilöresurssit
 • Kaupallistaminen

Kasvu

 • Kansainvälistyminen
 • Yhteistyökumppaneiden ja jakelijoiden haku
 • Myynti ja markkinointi
 • Tuotelanseeraukset

Kansainvälistymispalvelut

Toimintamme perustuu kohdemaan olosuhteet ja toimintatavat tunteviin paikallisiin kumppaneihin, joiden kanssa yhdessä teemme mm. markkina- ja kilpailijaselvitykset, asiakastarpeiden kartoituksen ja jakelijoiden etsinnän. Lisäksi yhteistyökumppanimme avustavat myyntilupien hankinnassa ja tuoterekisteröinneissä.

Japani

Hyvän jakelijan merkitystä suurilla ja haastavilla Japanin terveysteknologiamarkkinoilla ei voi liikaa korostaa. Hyvä jakelija on paras tae menestykseen, mutta sellaisen saaminen on varsin haastavaa ilman paikallista alan osaajaa. Japanilaisella yhteistyökumppanillamme on vuosikymmenten kokemus terveysteknologian tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista sekä hyvä jakelijoiden tuntemus niin Japanissa kuin useissa muissa Kaakkois-Aasian maissa sekä luonnollisesti hyvä japanilaisen yrityskulttuurin ja toimintatapojen tuntemus. Palvelut kattavat jakelijoiden tai lisensoinnista kiinnostuneiden yritysten etsinnän ja tarvittavat sopimusneuvottelut.

Kiina

Kiinalaiset yhteistyökumppanimme tuntevat maansa kulttuurin ja liiketoimintatavat. He tuntevat tuotteen tai palvelun viranomaishyväksyntään ja rekisteröintiin liittyvät yksityiskohdat. Yhteistyökumppaneillamme on laaja maan kattava myynti- ja markkinointiverkosto, jonka resurssit ovat kauttamme tarjolla vientiprojektiinne. Yhteistyökumppaniemme kanssa selvitämme nopeasti mm. tuotteenne tai palvelunne kilpailukyvyn, liiketoimintamahdollisuudet ja mahdolliset yhteistyökumppanit Kiinan nopeasti kasvavilla markkinoilla.

Olemme lähes 15 vuoden ajan menestyksekkäästi auttaneet suomalaisten pk-yritysten pääsyä kasvaville mutta haastaville Kiinan markkinoille.

Eurooppa

Meillä on hyvät ja laajat kontaktit eri yrityksiin ympäri Eurooppaa. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden lanseerata tuotteensa esimerkiksi Saksan markkinoille. Tunnemme kuluttajatuotteille sopivat jakelukanavat, mikä nopeuttaa asiakasyritystemme tuotelanseerauksia ja säästää näin kustannuksia.

Palvelut Suomen markkinoille pyrkiville yrityksille

Haluatteko lanseerata tuotteenne tai palvelunne Suomen markkinoille?

Tunnemme Suomen markkinat ja jakelukanavat. Meillä on laaja verkosto, jonka avulla voimme auttaa ulkomaalaisia yrityksiä pääsemään Suomen markkinoille. Toimintamme perustuu pitkien työuriemme aikana kertyneeseen osaamiseemme ja kokemukseemme erilaisissa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä Suomen johtavissa vähittäiskaupan, terveydenhuollon ja laboratorioalan jakelu- ja markkinointi yhtiöissä. Erikoisosaamistamme ovat in vitro diagnostiikka-, life science- ja laboratoriotuotteet sekä lääketieteelliset laitteet ammattimaiseen ja henkilökohtaiseen käyttöön. Tunnemme myös Suomen vähittäiskauppamarkkinat ja teknokemian tuotteiden, ravintolisien ja elintarvikkeiden jakelukanavat.