Asiantuntijat

Tiimimme jäsenillä on pitkä ja monipuolinen työkokemus ja syvällinen ymmärrys pörssiyrityksistä startup-yrityksiin, bio- ja terveysteknologian tutkimuksesta, tuotekehityksestä ja tuotannosta sekä vahvaa näyttöä tuloksellisesta terveysteknologian tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista.

 

Veli Hänninen, eMBA, FK (biokemia)

Veli Hänninen on kokenut diagnostiikka-, bio- ja terveydenhoitoalan asiantuntija. Hän on toiminut tutkimuksen, tuotekehityksen ja tuotannon projekti- ja johtotehtävissä alkavista yrityksistä pörssiyrityksiin. Hän on vastannut monen in vitro diagnostiikka (IVD) -innovaation menestyksekkäästä kaupallistamisesta sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkimisesta. Oman alansa työryhmien johdossa ja asiantuntijajäsenenä hän on ollut kehittämässä ja kansainvälistämässä suomalaista IVD-teollisuutta.

Hänen ydinosaamisalueita ovat tuotteiden ja järjestelmien tutkimus ja tuotekehitys, tuotannon teollisen mittakaavan prosessit, patentointi ja viranomaisvaatimukset. Hän on menestyksekkäästi johtanut useita yhteistyössä toteutettuja kehitysprojekteja kansainvälisten yritysten kanssa. Johtaessaan startup-yritystä, yritys kehitti nerokkaita IT-työkaluja terveystietojen louhintaa ja analysointiin, jotta merkitykselliset tulokset olisivat terveydenhuollon asiantuntijoiden käytettävissä.

Nykyään hän on kiinnostunut toimimaan tutkijoiden ja startup-yritysten neuvonantajana auttaakseen heitä menestyksekkäästi kaupallistamaan uusia innovaatioita sekä auttamaan kasvuyrityksiä kansainvälistymisessä. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus työskentelystä kiinalaisten yritysten kanssa.

 

Markku Pohjola, FM (biokemia)

Markku Pohjolalla on yli 30 vuoden kokemus erilaisten terveydenhuollon tuotteiden ja palveluiden myynnin ja markkinoinnin sekä liiketoiminnan kehittämisen johtotehtävistä. Pitkä työura pörssi- ja start-up -yrityksissä sekä yksityisessä palveluyrityksessä on tuottanut syvällistä osaamista terveydenhuollon toimialasta, asiakkaiden tarpeista ja toimintatavoista sekä teollisuudesta.

Kansainvälisen liiketoiminnan osaamista hänelle on karttunut merkittävästi yhteistyöstä maailman johtavien diagnostiikka-, laboratorio-, life science- ja diabetestuotteiden valmistajien kanssa sekä näiden tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista Pohjoismaiden alueella.

Kokemusta startup-yrityksistä hänelle on kertynyt biologisesti kohdennetun syövän sädehoitomenetelmän kehittämisestä yhteistyössä HYKS Syöpäkeskuksen kanssa sekä advisor- toiminnasta useissa aloittavissa yrityksissä.

Erityisesti häntä kiinnostavat start-up -yritysten advisor- tehtävät sekä kansainvälistymistehtävät Japanin markkinoille pyrkiville terveydenhuollon yrityksille.

 

Anu Leinonen, FT (biokemia)

Anu Leinosella monipuolinen kokemus kansainväliseen markkinointiin, liiketoiminnan kehitykseen ja teknologian siirtoon liittyvistä tehtävistä yli 15 vuoden ajalta sekä pienistä suomalaisista että suurista kansainvälisistä bio- ja lääkeyrityksistä. Hän on myös toiminut tutkijana lähes 10 vuotta kansainvälisissä biolääketieteellisissä ryhmissä sekä Suomessa, että ulkomailla.

Hän on toiminut tuotekehityksen ja markkinoinnin asiakasrajapinnassa tavoitteena kartoittaa eri toimialojen ja asiakkaiden tarpeita ja soveltaa tätä tietoa yritysten strategisissa päätöksenteoissa ja toiminnoissa. Hän on vastannut monista uusien liiketoimintaideoiden arvioinneista, markkina- ja kilpailijaselvityksistä, kaupallistamissuunnitelmista sekä lisenssisopimusneuvotteluista. Lisäksi hän on vastannut tuotteistuksesta sekä ollut kehittämässä tutkimuspalveluliiketoimintaa. Työtehtävät ovat tarjonneet hänelle mahdollisuuden laajaan yhteistyöhön ja verkostoitumiseen suomalaisten ja kansainvälisten bio- ja lääkeyritysten kanssa.

Hänellä on hyvät valmiudet nopeaan tiedonhankintaa ja sisällön arvioimiseen. Yhdistämällä vahvan tieteellisen ja teknisen taustansa markkina- ja liiketoimintainformaatioon, hän pystyy nopeasti antamaan uusia näkökohtia tuote- ja liiketoimintaideoista. Hän on erikoistunut uusien liiketoimintaideoiden arviointeihin, markkina- ja kilpailijaselvityksiin sekä kaupallistamissuunnitelmien laatimiseen.